Bekkelaget renseanlegg


Bekkelaget renseanlegg

Sted
Oslo

Byggherre
Oslo Kommune

Elektrokonsulent
COWI

Installatør
GK Elektro AS

Fotograf
Arild Danielsen


Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav. Da renseanlegget ble bygget i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløpsvannet for 300 000 personer.
Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.
Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.
PRODUKTER

NORKA ERFURT

Kontaktpersoner

Runar Stoveland

412 09 107
[email protected]
Lync: [email protected]

Lignende prosjekter