RIDI designer, tegner, konstruerer og produserer kontinuerlig nye produkter, og arbeider hele tiden med å forbedre og videreutvikle eksisterende løsninger. Deres automatiske produksjonsanlegg garanterer for en gjennomgående topp kvalitet i alle produkter. RIDI brukes blant annet i kontorer, skoler og barnehager, butikker og kjøpesentre. Ballsikre lysarmaturer fra RIDI er også populære i idretts- og flerbrukshaller.

RIDI er en ledende produsent av tekniske armaturer med avdelinger og salgskontor over hele Europa. Ridi inngår i RIDI-gruppen som omfatter Ridi, Spectral og RIDIhomelight med flere produksjonssteder i Europa. Produktspekteret til RIDI strekker seg fra tekniske armaturer til komplette og funksjonelle lysanlegg.

RIDI designer, tegner, konstruerer og produserer kontinuerlig nye produkter, og arbeider hele tiden med å forbedre og videreutvikle eksisterende løsninger. Deres automatiske produksjonsanlegg garanterer for en gjennomgående topp kvalitet i alle produkter. RIDI brukes blant annet i kontorer, skoler og barnehager, butikker og kjøpesentre. Ballsikre lysarmaturer fra RIDI er også populære i idretts- og flerbrukshaller.



Nedlastinger