Oslotunnelen

Byggherre
Jernbaneverket

Konsulent
Jernbaneverket

Installatør
YIT Oslo AS

Oslotunnelen er en jernbanetunnel fra Oslo S til Skøyen stasjon som binder sammen de vestlige linjene med de østlige. Tunnelen er 3632 meter lang og har to spor. Gjennom Oslotunnelen kjøres det 600 tog i døgnet, og på en hverdag transporteres 60 000 passasjerer gjennom tunnelen.


Nødbelysning fra Norka

Til dette prosjektet har Frizen belysning levert nesten 7 kilometer rørarmaturer som håndrekke med integrert nødbelysning. Det store antall tog i tunnelen gjør at LED-armaturene lyser 24 timer i døgnet hele året. Integrering av håndløper og nødlys, samtidig som at armaturene er dobbeltisolert og dermed ikke trenger jording, gir Jernbaneverket store besparelser.

Nødlysanlegget ble levert i 2010.


Produkter

Norka BERN

Fotograf: Foto

Kontaktpersoner

Runar Stoveland

412 09 107
[email protected]
Lync: [email protected]

Terje Frigstad

907 39 811
[email protected]
Lync: [email protected]

Lignende prosjekter